проф . др Саша Орловић, научни саветник
(директор)
Генетика и оплемењивање шумског и украсног дрвећа, Агрошумарство, Семенарство и расадничарство, Шумски генетички ресурси
sasao@uns.ac.rs

Више информација...
др Срђан Стојнић, научни саветник
(заменик директора)
Генетика и оплемењивање шумског и украсног дрвећа, Семенарство и расадничарство, Шумски генетички ресурси
srdjan.stojnic@uns.ac.rs

Више информација...
др Зоран Галић, научни саветник
(помоћник директора)
Педологија, Екологија шума, Агрошумарство
galicz@uns.ac.rs

Више информација...
др Леополд Пољаковић-Пајник, виши научни сарадник
(помоћник директора)
Заштита шума – ентомологија
leopoldpp@uns.ac.rs

Више информација...
др Дејан Стојановић, научни саветник
(помоћник директора)
Дендроекологија, Климатске промене, Даљинска детекција
dejan.stojanovic@uns.ac.rs

Више информација...
др Лазар Кесић, научни сарадник
(помоћник директора)
Генетика и оплемењивање шумског и украсног дрвећа, Физиологија биљака
kesic.lazar@uns.ac.rs

Више информација...
др Владислава Галовић, научни саветник

Биотехнологија, Молекуларна генетика
galovic@uns.ac.rs

Више информација...
др Бранислав Ковачевић, научни саветник

Генетика и оплемењивање шумског и украсног дрвећа, Агрошумарство, Семенарство и расадничарство, Шумски генетички ресурси
branek@uns.ac.rs

Више информација...
др Синиша Андрашев, научни саветник

Прираст шумског дрвећа, Гајење шума
andrasev@uns.ac.rs
др Саша Пекеч, научни саветник

Педологија, Екологија шума
pekecs@uns.ac.rs

Више информација...
др Верица Васић, научни саветник

Фитофармација, Хербологија
vericav@uns.ac.rs

Више информација...
др Братислав Матовић, научни саветник

Планирање газдовања шумама, Инвентура шума, Шумарска биометрика
bratislav.matovic@gmail.com

Више информација...
др Марина Миловић, виши научни сарадник

Микоризе шумског дрвећа, Фиторемедијација
katanicm@uns.ac.rs

Више информација...
др Дејан В. Стојановић, виши научни сарадник

Ентомологија, Биодиверзитет, Таксономија, Унапређење природних вредности заштићених подручја природе, Екологија Лепидоптера и Цолеоптера
dejanstojanovic021@yahoo.co.uk

Више информација...
др Предраг Пап, научни сарадник

Заштита шума – фитопатологија
papp@uns.ac.rs

Више информација...
др Мирослав Марковић, научни сарадник

Заштита шума – фитопатологија
miroslavm@uns.ac.rs

Више информација...
др Милан Дрекић, виши научни сарадник

Заштита шума – ентомологија
mdrekic@uns.ac.rs

Више информација...
др Марко Кеберт, научни сарадник

Биохемија
kebertm@uns.ac.rs

Више информација...
др Милица Златковић, виши научни сарадник

Фитопатологија, Микробиологија, Молекуларна генетика
milica.zlatkovic@uns.ac.rs

Више информација...
др Саша Костић, научни сарадник

Дендрологија, Дендрохронологија
sasa.kostic@uns.ac.rs

Више информација...
др Миљан Самарџић, научни сарадник

Емисија гасова стаклене баште, Екотоксикологија, Одређивање тешких метала, ПЦБ, диоксина и микотоскина
miljan.samardzic@uns.ac.rs

Више информација...
др Велисав Караклић, научни сарадник

Екологија шума
velisav.karaklic@uns.ac.rs

Више информација...
Мартина Зорић, истраживач сарадник

Екосистемске услуге
martinazoric@uns.ac.rs

Више информација...
Милутин Ђилас, истраживач приправник

Заштита шума
milutin.djilas@uns.ac.rs

Више информација...
Никола Перендија, истраживач приправник

Заштита шума
nikola.perendija@uns.ac.rs

Више информација...
Зоран Новчић, виши стручни сарадник

Гајење шума
zoran.novcic68@gmail.com
Сретен Васић, виши стручни сарадник

Биотехнологија, Молекуларна генетика
sreten.vasic.srecko@gmail.com

Више информација...
Игор Ђукић, стручни сарадник

Економика шумарства
djukic.igor@uns.ac.rs

Више информација...