prof. dr Saša Orlović, naučni savetnik
(direktor)
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Agrošumarstvo, Semenarstvo i rasadničarstvo, Šumski genetički resursi
sasao@uns.ac.rs

More info...
dr Srđan Stojnić, naučni savetnik
(zamenik direktora)
Genetics and breeding of forest tree species, Conservation of forest genetic resources
srdjan.stojnic@uns.ac.rs

More info...
dr Zoran Galić, naučni savetnik
(pomoćnik direktora)
Pedologija, Ekologija šuma, Agrošumarstvo
galicz@uns.ac.rs

More info...
dr Leopold Poljaković-Pajnik, viši naučni saradnik
(pomoćnik direktora)
Zaštita šuma – entomologija
leopoldpp@uns.ac.rs

More info...
dr Dejan Stojanović, naučni savetnik
(pomoćnik direktora)
Dendroekologija, Klimatske promene, Daljinska detekcija
dejan.stojanovic@uns.ac.rs

More info...
Lazar Kesić, naučni saradnik
(pomoćnik direktora)
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Fiziologija biljaka
kesic.lazar@uns.ac.rs

More info...
dr Vladislava Galović, naučni savetnik

Biotehnologija, Molekularna genetika
galovic@uns.ac.rs

More info...
dr Branislav Kovačević, naučni savetnik

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Agrošumarstvo, Semenarstvo i rasadničarstvo, Šumski genetički resursi
branek@uns.ac.rs

More info...
dr Siniša Andrašev, naučni savetnik

Prirast šumskog drveća, Gajenje šuma
andrasev@uns.ac.rs
dr Saša Pekeč, viši naučni saradnik

Pedologija, Ekologija šuma
pekecs@uns.ac.rs

More info...
dr Verica Vasić, naučni savetnik

Fitofarmacija, Herbologija
vericav@uns.ac.rs

More info...
dr Bratislav Matović, naučni savetnik

Planiranje gazdovanja šumama, Inventura šuma, Šumarska biometrika
bratislav.matovic@gmail.com

More info...
dr Marina Milović, viši naučni saradnik

Mikorize šumskog drveća, Fitoremedijacija
katanicm@uns.ac.rs

More info...
dr Dejan V. Stojanović, viši naučni saradnik

Entomologija, Biodiverzitet, Taksonomija, Unapređenje prirodnih vrednosti zaštićenih područja prirode, Ekologija Lepidoptera i Coleoptera
dejanstojanovic021@yahoo.co.uk

More info...
dr Predrag Pap, naučni saradnik

Zaštita šuma – fitopatologija
papp@uns.ac.rs

More info...
dr Miroslav Marković, naučni saradnik

Zaštita šuma – fitopatologija
miroslavm@uns.ac.rs

More info...
dr Milan Drekić, viši naučni saradnik

Zaštita šuma – entomologija
mdrekic@uns.ac.rs

More info...
dr Marko Kebert, naučni saradnik

Biohemija
kebertm@uns.ac.rs

More info...
dr Milica Zlatković, viši naučni saradnik

Fitopatologija, Mikrobiologija, Molekularna genetika
milica.zlatkovic@uns.ac.rs

More info...
dr Saša Kostić, naučni saradnik

Dendrologija, Dendrohronologija
sasa.kostic@uns.ac.rs

More info...
dr Miljan Samardžić, naučni saradnik

Emisija gasova staklene baste, Ekotoksikologija, Određivanje teških metala, PCB, dioksina i mikotoskina
miljan.samardzic@uns.ac.rs

More info...
dr Velisav Karaklić, naučni saradnik

Ekologija šuma
velisav.karaklic@uns.ac.rs

More info...
Martina Zorić, istraživač saradnik

Ekosistemske usluge
martinazoric@uns.ac.rs

More info...
Milutin Đilas, istraživač pripravnik

Zaštita šuma
milutin.djilas@uns.ac.rs

More info...
Nikola Perendija, istraživač pripravnik

Dendroekologija
nikola.perendija@uns.ac.rs

More info...
Zoran Novčić, viši stručni saradnik

Gajenje šuma
zoran.novcic68@gmail.com
Sreten Vasić, viši stručni saradnik

Biotehnologija, Molekularna genetika
sreten.vasic.srecko@gmail.com

More info...
Igor Đukić, stručni saradnik

Ekonomika šumarstva
djukic.igor@uns.ac.rs

More info...