Наша визија

Лидерска позиција у креирању и примени нових технологија у шумарству и агрошумарским системима

Наша мисија

Да обезбедимо резултате истраживања који омогућавају развој нових и унапређење постојећих технологија, производа и услуга у области шумарства и заштите животне средине, као и да пружамо информације и знање, спајамо произвођаче и крајње кориснике, помажемо становништву у свакодневном животу

Вести

30.05.2024
Дана 30.05.2024. године, у свечаној сали Института за низијско шумарство и животну средину одржана је радионица под називом „Примена зелених технологија у санацији депонија“. Радионица је организована у оквиру пројекта „Ремедијација депонија коришћењем енергетских засада брзорастућих дрвенастих врста и обезбеђивање вишеструких екосистемских... Више
13.04.2024
На основу члана 62. Закона о науци и истраживањима (Сл. гласник РС, бр. 49/2019), и члана 36. став 1. Статута Института за низијско шумарство и животну средину и Одлуке о расписивању конкурса за избор директора Института за низијско шумарство и животну средину XII Број: 133-1 од 11.04.2024. године, расписује се... Више
08.03.2024
Call for Abstracts:  XV International Agriculture Symposium "AGROSYM 2024", Jahorina, 10-13 October 2024, Bosnia and Herzegovina #AGROSYM 2024 will deal with the following thematic areas: Plant production Plant protection and food safety Organic agriculture Environment protection and natural resources management Animal... Више

Јавне набавке

Тренутно нема АКТИВНИХ јавних набавки.

Међународни пројекти

  • Exploiting the Untapped potential of Fruit tree Wild DIVersity for Sustainable Agriculture (FRUITDIV)
  • COST Action CA21138: Joint effects of CLimate Extremes and Atmospheric depositioN on European FORESTs (CLEANFOREST)
  • Enhancing forest monitoring of OAK forests in South-East Europe (OAKS)
  • Climate Smart Fagus sylvatica forESTs (CSFagus4EST)
  • COST Action CA20132: Urban Tree Guard - Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity (UB3Guard)
  • Towards a network for automated real-time monitoring of Quercus robur L. vitality in the Danube region (NetFor)
  • Managing forests for climate change
  • Science and Power in Reforms of State Forest Organizations in Eastern Europe
  • COST action CA18201: An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century (ConservePlants)