Naša vizija

Liderska pozicija u kreiranju i primeni novih tehnologija u šumarstvu i agrošumarskim sistemima

Naša misija

Da obezbedimo rezultate istraživanja koji omogućavaju razvoj novih i unapređenje postojećih tehnologija, proizvoda i usluga u oblasti šumarstva i zaštite životne sredine, kao i da pružamo informacije i znanje, spajamo proizvođače i krajnje korisnike, pomažemo stanovništvu u svakodnevnom životu

Konferencija ”HOW TO ADVANCE FORESTRY FOR FUTURE GENERATIONS”

CONFERENCE SESSION
”HOW TO ADVANCE FORESTRY FOR FUTURE GENERATIONS”

Organized within

The 15th INTERNATIONAL PHYTOTECHNOLOGY CONFERENCE

The Conference session is dedicated to the 60th Anniversary of the foundation of the
Institute of Lowland Forestry and Environment

Venue: University of Novi Sad, Central Building
Date: 2-3 October 2018
Location: Novi Sad, Republic of Serbia

SEE MORE!

  

Lista najnovijih javnih nabavki

 • JN 259/2018-2 (JN 259/2018-2 (Javna nabavka male vrednosti - Laboratorijska oprema-Digitalni fotoaparat sa makro objektivom 1.1.7))
 • JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP OBJEKTA, PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA ČIJI JE KORISNIK INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU (JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP OBJEKTA, PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA ČIJI JE KORISNIK INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU)
 • 52/2018-4 (JN 52/2018-4 (Javna nabavka male vrednosti-Računarska oprema))

Najnoviji međunarodni projekti

 • Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (REFOCuS)
 • Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve (REFOCuS)
 • Forest management scenarios for adaptation and mitigation (FORMOSAM)
 • IPA Cross-border cooperation Hungary-Serbia: A new approach in rural ethno- and ecotourism: capacity and competence development (AREeCcDev)
 • IPA Cross-border cooperation Hungary-Serbia: Natural selfness (NATESS)
 • COST action CA15223: Modifying plants to produce interfering RNA (iPLANTA)
 • COST Action CA15226: Climate-smart forestry in mountain regions (CLIMO)
 • COST action FP1406: Pine pitch canker: strategies for management of Gibberella circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH)
 • EUFORGEN: Stand forming broadleaves network
 • EUFORGEN: Scattered broadleaves network