Назив сорте Врста дрвећа Година признавања Аутор(и) Решење о признавању
Populus deltoides cl. Bora Топола 2018 Саша Орловић
Зоран Галић
Бранислав Ковачевић
Милан Дрекић
Саша Пекеч
Populus deltoides cl. B-81 Топола 2014 Андреј Пилиповић
Верица Васић
Братислав Матовић
Дејан Стојановић
Бранислав Трудић
Salix alba cl. Backa Врба 2012 Саша Орловић
Милан Дрекић
Саша Пекеч
Бранислав Ковачевић
Мирјана Стеванов
Олег Иванович Род'кин
Salix alba cl. Drina Врба 2012 Саша Орловић
Синиша Андрашев
Саво Рончевић
Марко Кеберт
Зоран Галић
Олег Иванович Род'кин
Salix alba cl. Volmjanka Врба 2012 Саша Орловић
Мирослав Марковић
Марина Катанић
Владислава Галовић
Срђан Стојнић
Олег Иванович Род'кин
Populus deltoides cl. Novi Sad-1 Топола 2004 Саво Рончевић
Саша Орловић
Гојко Аврамовић
Петар Иванишевић
Populus deltoides cl. Novi Sad-2 Топола 2004 Гојко Аврамовић
Петар Иванишевић
Бојана Клашња
Саша Орловић
Populus deltoides cl. NS 1-3 Топола 1998 Иван Херпка
Војислав Гузина
Зоран Томовић
Саво Рончевић
Populus x euramericana cl. NS 11-8 Топола 1998 Иван Херпка
Војислав Гузина
Зоран Томовић
Саво Рончевић
Salix alba cl. 107-65-1 Врба 1987 Иван Херпка
Salix alba cl. 107-65-7 Врба 1987 Иван Херпка
Populus deltoides cl. S-1-8 Топола 1987 Иван Херпка
Populus deltoides cl. S-6-20 Топола 1987 Иван Херпка
Populus deltoides cl. S-6-36 Топола 1987 Иван Херпка
Salix alba cl. NS-107-6 Врба 1980 Иван Херпка
Salix alba cl. NS-73-6 Врба 1980 Иван Херпка
Salix alba cl. NS-79-2 Врба 1980 Иван Херпка
Populus deltoides cl. 457 Топола 1980 Иван Херпка
Populus deltoides cl. 55-65 Топола 1980 Иван Херпка