Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Naziv Početna godina Završna godina
Genetički diverzitet hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u AP Vojvodini – osnov za povećanje prozvodnje drveta u izmenjenim klimatskim uslovima 2018 2018
Uloge šumske vegetacije u revitalizaciji degradiranih poljoprivrednih zamljišta u Vojvodini 2018 2018
Proučavanje kompeticijskih odnosa stabala u zasadima različitih klonova topola na aluvijalnim staništima u Vojvodini, kao osnov za regulisanje prostora za rast u skladu sa klimatskim promenama 2017 2017
Molekularni mehanizmi odgovora topola na stres zaslanjenosti- mogućnost pošumljavanja halomorfnih zemljišta u Vojvodini 2016 2016
Rasprostranjenje, štetnost i mogućnost suzbijanja invanzivne vrste Corythucha arcuata u šumama hrasta lužnjaka 2016 2016
Razvoj modela za predviđanje prenamnoženja gubara (Lymantria dispar) u svetlu klimatskih promena 2016 2016
Istraživanje edafskih uslova na području Subotičke peščare u cilju ublažavanja posledica klimatskih promena 2015 2015
Molekularni mehanizmi odgovora topole na stres zaslanjenosti – mogućnost pošumljavanja hloromorfnih zemljišta u Vojvodini 2015 2015
Istraživanja mogućnosti primene različitih klonova topola i vrba u prečišćavanju (fitoremedijaciji) poljoprivrednih zemljišta u cilju proizvodnje zdrave hrane i ruralnog razvoja 2014 2014
Očuvanje i unapređenje stanja šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u AP Vojvodini 2014 2014
Istraživanje edafskih i hidroloških osobina aluvijalne ravni u cilju pouzdanog izbora vrsta za pošumljavanje 2013 2013
Istraživanje mogućnosti obnove šuma hrasta kitnjaka u cilju realizacije smernica Master plana održivog razvoja Nacionalnog parka "Fruška gora" (prva faza) 2013 2013
Izbor tehnoloških postupaka za pošumljavanje površina ugroženih degradacionim procesima u Vojvodini 2013 2013
Program razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine 2013 2013
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Naziv Početna godina Završna godina
Izbor vrsta drveća, načina i mogućnosti pošumljavanja degradiranih poljoprivrednih zemljišta u Vojvodini u cilju njihove revitalizacije 2014 2014