Kolekcija mikroorganizama ILFE je kolekcija živih bakterija i gljiva Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu. Sojevi su većinom deo istraživačkih projekata Instituta, ali kolekciju čini i par referentnih sojeva iz drugih zemalja i institucija. Sojevi deponovani u kolekciju kultura održavaju se u životu uz pomoć rutinskih laboratorijskih tehnika. Set “radnih” sojeva čuva se na 4°C na kosom agaru, kao i u vidu komadića micelije sa agarom u sterilnoj destilovanoj vodi. Set “trajnih” sojeva čuva se u vidu komadića micelije sa agarom i suspenzije ćelija na ultra niskim temperaturama kako bi se sprečile mutacije sojeva i omogućilo njihovo nesmetano dugotrajno čuvanje. Žive kulture dostupne su istraživačima na zahtev. 

Kurator: Dr Milica Zlatković, tel: + 381 21 540 383, email: milica.zlatkovic@uns.ac.rs