Колекција микроорганизама ILFE је колекција живих бактерија и гљива Института за низијско шумарство и животну средину. Сојеви су већином део истраживачких пројеката Института, али колекцију чини и пар референтних сојева из других земаља и институција. Сојеви депоновани у колекцију култура одржавају се у животу уз помоћ рутинских лабораторијских техника. Сет “радних” сојева чува се на 4°C на косом агару, као и у виду комадића мицелије са агаром у стерилној дестилованој води. Сет “трајних” сојева чува се у виду комадића мицелије са агаром и суспензије ћелија на ултра ниским температурама како би се спречиле мутације сојева и омогућило њихово несметано дуготрајно чување. Живе културе доступне су истраживачима на захтев. 

Куратор: Др Милица Златковић, тел: + 381 21 540 383, имејл: milica.zlatkovic@uns.ac.rs