Огледно добро Института за низијско шумарство и животну средину "Каћка шума" налази се северо-источно од Новог Сада, код места Каћ, на површини од око 220 хектара.

Огледно добро представља екпсриментални полигон за пољска истраживања биолошких, еколошких и производних особина низијских врста дрвећа, као што су тополе, врбе, багрем, пољски јасен, храст лужњак, дивља трешња, итд.

На Огледном добру се налазе генетске збирке бројних врста дрвећа, које се природно јављају у низијским пределима. Генофонд топола и врба на Огледном добру обухвата преко 1,000 генотипова, заступљених у различитим видовима клонских архива, као што су засади у зрелој фази, једногодишњи и вишегодишњи матичњаци. Клонски архиви америчке црне тополе (Populus deltoides Bartr.), поред ново селекционисаних клонова у матичњацима генофонда, обухватају и генетску збирку од преко 400 генотипова америчке црне тополе, добијених међународном разменом са Сједињеним Америчким Државама. У оквиру ЕУФОРГЕН програма основан је и клонски архив који се састоји од 39 клонова црне тополе, пореклом из 18 земаља Европе.

Поред топола и врба, на Огледном добру налази се највећа збирка клонова багрема у Републици Србији, која се састоји од 39 клонова селекционисаних током 80-их и 90-их година XX века.

Осим за потребе спровођења експерименталних истраживања, у оквиру Огледног добра "Каћка шума" врши се производња дрвета топола и врба у засадима различите намене, односно производња високо-квалитетног садног материјала дрвећа, намењеног тржишту.