Универзитет у Новом Саду

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Покрајински завод за заштиту природе

Завод за заштиту природе Србије

Јавно предузеће "Војводинашуме"

Јавно предузеће "Србијашуме"

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"

Јавно предузеће Национални парк "Фрушка гора"

Јавно предузеће Национални парк "Тара"

Јавно предузеће Национални парк "Копаоник"

Јавно предузеће Национални парк "Ђердап"

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

Универзитет у Београду, Шумарски факултет

Институт за шумарство, Београд

Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Универзизез у Бањој Луци, Шумарски факултет

Универзитет у Сарајеву, Шумарски факултет

Свеучилиште у Загребу, Шумарски факултет

Хрватски шумарски институт

Slovenački šumarski institut