Ogledno dobro Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu "Kaćka šuma" nalazi se severo-istočno od Novog Sada, kod mesta Kać, na površini od oko 220 hektara.

Ogledno dobro predstavlja eksperimentalni poligon za poljska istraživanja bioloških, ekoloških i proizvodnih osobina nizijskih vrsta drveća, kao što su topole, vrbe, bagrem, poljski jasen, hrast lužnjak, divlja trešnja, itd.

Na Oglednom dobru se nalaze genetske zbirke brojnih vrsta drveća, koje se prirodno javljaju u nizijskim predelima. Genofond topola i vrba na Oglednom dobru obuhvata preko 1,000 genotipova, zastupljenih u različitim vidovima klonskih arhiva, kao što su zasadi u zreloj fazi, jednogodišnji i višegodišnji matičnjaci. Klonski arhivi američke crne topole (Populus deltoides Bartr.), pored novo selekcionisanih klonova u matičnjacima genofonda, obuhvataju i genetsku zbirku od preko 400 genotipova američke crne topole, dobijenih međunarodnom razmenom sa Sjedinjenim Američkim Državama. U okviru EUFORGEN programa osnovan je i klonski arhiv koji se sastoji od 39 klonova crne topole, poreklom iz 18 zemalja Evrope.

Pored topola i vrba, na Oglednom dobru nalazi se najveća zbirka klonova bagrema u Republici Srbiji, koja se sastoji od 39 klonova selekcionisanih tokom 80-ih i 90-ih godina XX veka.

Osim za potrebe sprovođenja eksperimentalnih istraživanja, u okviru Oglednog dobra "Kaćka šuma" vrši se proizvodnja drveta topola i vrba u zasadima različite namene, odnosno proizvodnja visoko-kvalitetnog sadnog materijala drveća, namenjenog tržištu.