Dana 29. juna 2023. godine, na sajtu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, objavljena je lista projekata koji su prihvaćeni za finansiranje u sklopu Programa multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu (eng. Multilateral Scientific and Technological Cooperation in the Danube Region). Realizacija odobrenih projekata predviđena je da bude u periodu od jula 2023. do juna 2025. godine.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije na Poziv se prijavilo 55 predloga projekata, koji su evaluirani na osnovu kriterijuma utvrđenih programom, nakon čega je usaglašena i zaključena lista od ukupno 24 najbolje ocenjena projekta za finansiranje, od kojih je 12 projekata sa učešćem srpskih naučnoistraživačkih organizacija.

Među projektima prihvaćenim za finansiranje našao se i projekat pod nazivom: „Towards a network for automated real-time monitoring of Quercus robur L. vitality in the Danube region (NetFor)“, čiju realizaciju će koordinirati Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu. 

Na projektu, pored Instituta, učestvuju još tri naučne institucije iz regiona centralne Evrope: 

  • Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (Austrija),
  • Global Change Research Institute – CzechGlobe (Češka Republika), 
  • Institute of Forest Ecology Slovak Academy of Sciences (Slovačka).

 

 

Datum: 
2023 06 30