Дана 29. јуна 2023. године на сајту Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије објављена је листа пројеката који су прихваћени за финансирање у склопу Програма мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону (енг. Multilateral Scientific and Technological Cooperation in the Danube Region). Реализација одобрених пројеката предвиђена је да буде у периоду од јула 2023. до јуна 2025. године.

Како се наводи на сајту Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије на Позив се пријавило 55 предлога пројеката, који су евалуирани на основу критеријума утврђених програмом, након чега је усаглашена и закључена листа од укупно 24 најбоље оцењена пројекта за финансирање, од којих је 12 пројеката са учешћем српских научноистраживачких организација.

Међу пројектима прихваћеним за финансирање нашао се и пројекат под називом: „Towards a network for automated real-time monitoring of Quercus robur L. vitality in the Danube region (NetFor)“, чију реализацију ће координирати Институт за низијско шумарство и животну средину. 

На пројекту, поред Института, учествују још три научне институције из региона централне Европе: 

  • Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (Аустрија),
  • Global Change Research Institute – CzechGlobe (Чешка Република), 
  • Institute of Forest Ecology Slovak Academy of Sciences (Словачка).

 

 

Datum: 
2023 06 30