Nizom naučnih događaja, koji su organizovani u sklopu Godišnje konferencije Evropskog šumarskog instituta, protekle nedelje je u Novom Sadu obeleženo 30 godina uspešnog rada ove institucije. 

Svake godine Evropski šumarski institut organizuje Godišnju konferenciju pod čijim okriljem se okupljaju predstavnici institucija članica ovog Instituta. Ove godine, konferencija je održana u Novom Sadu od 20. do 22. septembra. Organizatori konferencije su bili Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu, JP „Vojvodinašume“, Grad Novi Sad, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, JP „Srbijašume“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume i Nacionalni park „Fruška gora“.

U danu koji je prethodio konferenciji, Upravni odbor Evropskog šumarskog institutu održao je sastanak na Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, na kojem je za direktora izabran dr Robert Mavsar. 

Godišnja konferencija započela je godišnjim sastankom Evropskog šumarskog instituta, po čijem je završetku održana sesija pod nazivom: „Young Scientists Session on Agroforestry“, čiji je cilj bio da se predstavi koncept agrošumarstva, diskutuje o tome kako isto može doprineti stvaranju otpornijih predela, te predstave tekuća istraživanja mladih naučnika u ovoj oblasti u Evropi.

Centralni događaj bio je naučni seminar pod nazivom „European forests and forest science: transition to the future“, koji je održan 21. septembra u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a na kojem su vodeći evropski stručnjaci u oblasti šumarstva govorili na teme unapređenja otpornosti šuma na klimatske promene, bioekonomiji, upravljanju šumama i mogućnostima unapređenja istraživačke mreže u Evropi. Seminar je završen panel diskusijom na temu glavnih izazova i unapređenja istraživanja u šumarstvu u jugoistočnoj Evropi.

Pored centralnih događaja, u istom periodu, organizovano je i više paralelnih događaja, koji su dodatno doprineli povećanju brojnosti učesnika i vidljivosti konferencije. U okviru FOPER i EUFORE organizacija održana je radionica na temu: „Co-designing R&I agenda and discussing international and cross-sectoral collaboration“, dok je okviru projekata Horizon2020 SUPERB održana radionica pod nazivom: „Restoracija šuma u Srbiji: šta možemo da naučimo iz dosadašnjeg iskustva?“. U istom periodu održan je i sastanak u okviru European Climate Smart Forestry Network.

Poslednjeg dana konferencije, u organizaciji JP „Vojvodinašume“, realizovana je stručna ekskurzija u ŠG Sremska Mitrovica, čiji je cilj bio da upozna učesnike sa različitim aspektima obnove i gazdovanja šumama hrasta lužnjaka u Sremu, kao i aktivnostima na očuvanju genetičkih resursa i monitoringu vitalnosti ovih šuma.

 

Datum: 
2023 09 25