U periodu od 29. januara do 2. februara u Bordou, Francuska, održan je Kick-off sastanak Horizon projekta: „Exploiting the Untapped potential of Fruit tree Wild DIVersity for Sustainable Agriculture (FRUITDIV)“, kom su prisustvovali i predstavnici Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, obzirom da je institut učesnik na pomenutom projektu.

Tema sastanka bila je predstavljanje radnih paketa i projektnih zadataka koji treba da se realizuju u okviru projekta, sa akcentom na aktivnosti koje je potrebno uraditi do kraja tekuće godine.

Projekat FRUITDIV će se realizovati u periodu od 2024. do 2028. godine i ima za cilj da sprovede monitoring, genetičku i fenotipsku karakterizaciju i konzervaciju divljih voćkarica (eng. crop wild relatives - CWR) sa akcentom na vrste iz rodova MalusPyrus i Prunus.

Više informacija o projektu dostupno je na sledećem LINK-u.

 

 

Datum: 
2024 02 05