У периоду од 29. јануара до 2. фебруара у Бордоу, Француска, одржан је Kick-off састанак Horizon пројекта: „Exploiting the Untapped potential of Fruit tree Wild DIVersity for Sustainable Agriculture (FRUITDIV)“, ком су присуствовали и представници Института за низијско шумарство и животну средину, обзиром да је институт учесник на поменутом пројекту.

Тема састанка била је представљање радних пакета и пројектних задатака који треба да се реализују у оквиру пројекта, са акцентом на активности које је потребно урадити до краја текуће године.

Пројекат ФРУИТДИВ ће се реализовати у периоду од 2024. до 2028. године и има за циљ да спроведе мониторинг, генетичку и фенотипску карактеризацију и конзервацију дивљих воћкарица (eng. crop wild relatives - CWR) са акцентом на врсте из родова MalusPyrus и Prunus.

Више информација о пројекту доступно је на следећем ЛИНКУ.

 

 

Datum: 
2024 02 05