Dana 14.11.2018. godine, na zvaničnom sajtu The European Cooperation in Science and Technology (COST), objavljena su imena 40 COST akcija čija realizacija počinje na proleće 2019. godine.

35% od pomenutih 40 COST akcija pokrivaju najmanje dve OECD oblasti nauke i tehnologije, dok 7% pokriva najmanje tri polja.

Prirodne nauke su bile najzastupljenija oblast sa 40% akcija, a pratile su ih medicinske i zdravstvene nauke (28%), inženjerstvo i tehnologija (28%), društvene nauke (23%), humanističke nauke (20%) i poljoprivredne nauke (5%).

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je nastavio višegodišnju praksu aktivnog učešća u COST akcijama, s obzirom da su istraživači Instituta uspešno aplicirali na dve COST akcije:

CA18111 - Genome editing in plants - a technology with transformative potential

Istraživački tim:

dr Vladislava Galović (član MC COST akcije)
dr Milica Zlatković (zamenik člana MC COST akcije)
Prof.dr Saša Orlović (član tima)
dr Branislav Kovačević (član tima)
dr Marina Katanić (član tima)

CA18134 - Genomic biodiversity knowledge for resilient ecosystems (G-BIKE)

Istraživački tim:

dr Srđan Stojnić (član MC COST akcije)
Prof.dr Saša Orlović (zamenik člana MC COST akcije)
dr Vladislava Galović (član tima)
dr Branislav Kovačević (član tima)
dr Andrej Pilipović (član tima)
dr Milica Zlatković (član tima)
 

Datum: 
2018 12 12