Ime: 
Branislav
Prezime: 
Kovačević
Naučno zvanje: 
naučni savetnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. agronomije
Oblasti: 
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća
Agrošumarstvo
Semenarstvo i rasadničarstvo
Šumski genetički resursi