U organizaciji JP „Srbijašume“, ŠG Beograd i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, dana 26. i 27.02.2019. godine, u prostorijama ŠU Rit, održan je seminar na temu gajenja, oplemenjivanja i zaštite mekih i tvrdih lišćara.

Seminaru su prisustvovali samostalni referenti za gajenje i zaštitu šuma, samostalni referenti za semenarstvo i rasadničku proizvodnju, poslovođe rasadnika, revirni inženjeri iz ŠG Beograd, te predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za šume.

Prvog dana seminara, prezentovana su istraživanja na temu selekcije i upotrebe sorti topola i vrba, karakteristika i kartiranja zemljišta za gajenje topola i vrba, tehnika osnivanja i gajenja zasada topola, karakteristika rasta stabala, strukture i proizvodnosti zasada topola i vrba, i mogućnosti unapređenja ožiljavanja i preživljavanja ožiljenica topola.

Drugog dana, učesnici seminara su imali priliku da čuju teme iz oblasti zaštite šuma, tačnije zakonskoj regulativi u zaštiti šuma, zdravstvenim pregledima rasadnika, zasada i sastojina,  prognozi razvoja štetnih organizama, donošenju odluka o suzbijanju i kritičnim brojevima, sertifikaciji šuma, najvažnijim štetnim insektima i korovima u šumarstvu i njihovom suzbijanju,  primeni pesticida u sertifikovanim šumama, kao i novoj strategiji i politici FSC-a koja stupa na snagu od marta 2019. godine.

Tokom dvodnevnog seminara predavanja su održali:  prof. dr Dr Saša Orlović, dr Andrej Pilipović, dr Zoran Galić, dr Siniša Andrašev, dr Branislav Kovačević, dr Leopold Poljaković-Pajnik, dr Predrag Pap, dr Milan Drekić, dr Miroslav Marković i dr Verica Vasić.

 

Datum: 
2019 02 26