Име: 
Братислав
Презиме: 
Матовић
Научно звање: 
научни саветник
Стручно звање: 
дипл. инж. шумарства
Области: 
Планирање газдовања шумама
Инвентура шума
Шумарска биометрика