Ime: 
Bratislav
Prezime: 
Matović
Naučno zvanje: 
naučni savetnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Oblasti: 
Planiranje gazdovanja šumama
Inventura šuma
Šumarska biometrika