Институт за низијско шумарство и животну средину поседује следеће лабораторије:

  • Лабораторија за испитивање квалитета семена
  • Лабораторија за ентомологију
  • Лабораторија за фитопатологију
  • Лабораторија за испитивање земљишта
  • Лабораторија за микропропагацију
  • Лабораторија за молекуларна истраживања
  • Лабораторија за дендрохронологију и анатомију дрвета
  • Лабораторија за физиологију и биохемију
     

Списак лабораторијске опреме