Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (REFOCuS)

 

Program
INTERREG DANUBE

Trajanje projekta
01.06.2018. - 31.05.2021.

Kontakt
Dr Srđan Stojnić

Sažetak
Poplavne šume ekološkog koridora rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u nepovoljnim su uslovima i propadaju usled povećane pojave štetočina i bolesti, ljudskih aktivnosti koje nisu u skladu s održivim razvojem, kao i nedostatkom smernica o tome kako gazdovati ovim šumama, odnosno gde pronaći odgovarajući šumski reproduktivni materijala kako bi ove šume mogle opstati i nastaviti pružati brojne ekosistemske usluge.

Cilj projekta REFOCuS je da se spreči propadanju poplavnih šuma rezervata Mura-Drava-Dunav na način da: 1) pruži nove metode gajenja šuma koje bi obezbedile kako redovno gazdovanje, tako i zaštitu ovih šuma i 2) poveća dostupnost odgovarajućeg šumskog reproduktivnog materijala, koji bi se koristio u slučaju neuspeha prirodne obnove. REFOCuS projektni konzorcijum, predvođen od strane Slovenian Forestry Institute, čini 5 projektnih i 6 pridruženih partnera iz Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Srbije, i geografski pokriva čitavo područje rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Projekat se sastoji od četiri tematska radna paketa: 1) interpretacija znanja, 2) gajanje i zaštita šuma, 3) dostupnost šumskog reproduktivnog materijala i 4) javne politike, uz uobičajene grupe aktivnosti koje se odnose na upravljanje projektom i komunikaciju.

Očekivani rezultati projekta REFOCuS su: 1) davanje preporuka o korišćenju i promociji određenih vrsta drveća, 2) prostorna analiza poplavnog koridora, 3) priručnik o upravljanju ugroženim poplavinim šumama, 4) informacioni sistem i alat za identifikaciju štetočina i bolesti u poplavnim šumama, 5) transnacionalna područja za prenos semena sedam vrsta drveća poplavnih šuma, 6) baza šumskog reproduktivnog materijala vezana za transnacionalna područja za prenos semena, 7) zajednička regionalna procedura za prenos šumskog reproduktivnog materijala, 8) uputstva za korišćenje i očuvanje šumskog reproduktivnog materijala, 9) regionalna banka gena poplavnih vrsta drveća, 10) holistička strategija za povećanje otpornosti poplavnih šuma, gde će svi rezultati biti rezultat zajedničkog rada projektnih partnera i zainteresovanih strana, te 11) osnovani demonstracioni objekti za edukaciju zainteresovanih strana.

Partneri

 • Slovenian Forestry Institute (Slovenia) (vodeći partner)
 • Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (Austrija)
 • Croatian Forest Research Institute (Hrvatska)
 • National Agricultural Research and Innovation Centre (Mađarska)
 • Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Srbija)
 • State Office of the Government of Styria, Regional Office Southeastern Styria, Office for NATURA2000 and Forests (Austrija)
 • Slovenian State Forests d.o.o., OE Murska Sobota (Slovenija)
 • Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenija)
 • Public Institution for Management of Protected Natural Areas in the Koprivnica Križevci County (Hrvatska)
 • Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume (Srbija)
 • Mecsek Forestry Co. Ltd. (Mađarska)

Web stranica
http://www.interreg-danube.eu/refocus

Budžet

Overall: 1.503.076,78 EUR
ERDF Contribution: 1.101.242,71 EUR
IPA Contribution: 176.372,54 EUR
ENI Contribution: 0 EUR