Институт за низијско шумарство и животну средину
Антона Чехова 13д, Нови Сад

                         

О Г Л А Ш А В А

Продају "дрвета у дубећем стању" (санација шума) јавним прикупљањем понуда

Позивају се сва заинтересована правна лица да доставе понуду за куповину "дрвета у дубећем стању" ("на пању"), у оквиру реализације Санационог плана, у шуми Газдинске јединице „Каћка шума“, којом газдује Институт за низијско шумарство и животну средину.

Понуда се подноси за укупну планирану нето количину дрвета 2.879 m3.

Документацију за јавно прикупљање понуда заинтересована лица могу преузети у просторијама Института или на следећим линковима:

Оглас
Документација за понуду
Уговор о продаји дрвета

За детаљније информације заинтересована лица могу се обратити Институту.

Лице за контакт:
Зоран Новчић, маст.инж. шумарства
Тел. 021/540-385, Моб. 062/227-481

 

Datum: 
2023 12 18