Институт за низијско шумарство и животну средину
Антона Чехова 13д, Нови Сад

                          
О Г Л А Ш А В А
Продају "дрвета у дубећем стању" јавним прикупљањем понуда

Позивају се сва заинтересована правна лица да доставе понуду за куповину "дрвета у дубећем стању" ("на пању"), у шуми Газдинске јединице „Каћка шума“, којом газдује Институт за низијско шумарство и животну средину.
Понуда се подноси за укупну планирану нето количину дрвета 1.496 m3
Документацију за јавно прикупљање понуда заинтересована лица могу преузети у просторијама Института или на следећим линковима:

Оглас
Документација за понуду
Уговор о продаји дрвета

За детаљније информације заинтересована лица могу се обратити Институту.

Лице за контакт:
Зоран Новчић, маст.инж. шумарства
Тел. 021/540-385, Моб. 062/227-481

 

Datum: 
2023 05 26