Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Antona Čehova 13d, Novi Sad

                          
O G L A Š A V A
Prodaju "drveta u dubećem stanju" javnim prikupljanjem ponuda

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica da dostave ponudu za kupovinu "drveta u dubećem stanju" ("na panju"), u šumi Gazdinske jedinice „Kaćka šuma“, kojom gazduje Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.
Ponuda se podnosi za ukupnu planiranu neto količinu drveta 1.496 m3
Dokumentaciju za javno prikupljanje ponuda zainteresovana lica mogu preuzeti u prostorijama Instituta ili na sledećim linkovima:

Oglas
Dokumentacija za ponudu
Ugovor o prodaji drveta

Za detaljnije informacije zainteresovana lica mogu se obratiti Institutu.

Lice za kontakt:
Zoran Novčić, mast.inž. šumarstva
Tel. 021/540-385, Mob. 062/227-481

 

Datum: 
2023 05 26