1. Karakteristike zemljišta u GJ Mužljanski rit
Galić Zoran (galicz@uns.ac.rs), Zoran Novčić , Radenko Ponjarac ,  Alen Kiš
Topola, 199/200, 5-10, 2017
2. Fenološka osmatranja hrasta kitnjaka (Quercus petrea Matt/Liebl.) i hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Vojvodine
Saša Pekeč (pekecs@uns.ac.rs), Saša Orlović , Marina Katanić , Srđan Stojnić ,  Milan Drekić
Topola, 199/200, 11-20, 2017
3. Urbane zelene površine: dendroflora u dizajniranim parkovskim prostorima na primeru grada Zrenjanina
Dejan Kevrešan (dejan_kevresan@yahoo.com), Mirjana Stevanov
Topola, 199/200, 21-34, 2017
4. Tipovi šuma u GJ Mužljanski rit
Galić Zoran (galicz@uns.ac.rs), Radenko Ponjarac , Alen Kiš , Zoran Novčić ,  Sreten Vasić
Topola, 199/200, 35-44, 2017
5. Prilog proučavanju morfoloških karakteristika jasenovog surlaša
Milan Drekić (mdrekic@uns.ac.rs)
Topola, 199/200, 45-54, 2017
6. Botryosphaeriaceae-prouzrokovači raka i vaskularnog sušenja četinarskog drveća i žbunja u urbanim sredinama u Srbiji
Milica Zlatković (milica.zlatkovic@uns.ac.rs)
Topola, 199/200, 55-76, 2017
7. Karakteristike prorede u zasadu topole klona I-214 srednje gustine 13 godina nakon osnivanja
Siniša Andrašev (andrasev@uns.ac.rs), Martin Bobinjac , Saša Pekeč ,  Ranko Sarić
Topola, 199/200, 77-94, 2017
8. Varijabilnost morfoloških osobina ploda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz Novog Sada
Erna Vaštag (erna.vastag@uns.ac.rs), Saša Orlović , Srđan Stojnić , Tamaš Vaštag ,  Mirjana Bojović
Topola, 199/200, 95-106, 2017
9. Proizvodnja šumskog sadnog materijala u rasadnicima Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“
Milivoj Stojanović (mstojanovic@vodevojvodine.rs), Saša Pekeč
Topola, 199/200, 107-116, 2017
10. Problemi zaštite šuma na teritoriji Vojvodine u 2017. godini
Predrag Pap (pedjapap@uns.ac.rs), Milan Drekić , Leopold Poljaković-Pajnik , Miroslav Marković , Verica Vasić ,  Dejan V. Stojanović
Topola, 199/200, 117-140, 2017
11. Uticaj sušnih godina na širinu godova evropske bukve (Fagus sylvatica L.) u zapadnoj Republici Srpskoj
Stefan Stjepanović (stefan.stjepanovicuis@gmail.com), Bratislav Matović , Dejan B. Stojanović , Tom Levanič , Saša Orlović , Lazar Kesić ,  Lazar Pavlović
Topola, 199/200, 141-152, 2017
12. Promene pH vrednosti podloge prilikom mikropropagacije bele topole
Vanja Vuksanović (vanja-vuksanovic@hotmail.com), Branislav Kovačević , Saša Orlović , Dragana Miladinović , Marko Kebert ,  Marina Katanić
Topola, 199/200, 153-166, 2017
13. Razvoj modela potencijalne distribucije vrsta pomoću metoda mašinskog učenja
Lazar Pavlović (lazar.pavlovic@polj.uns.ac.rs), Dejan B. Stojanović , Milena Kresoja , Stefan Stjepanović , Saša Orlović ,  Mirjana Bojović
Topola, 199/200, 167-176, 2017
14. Biologija i uzgoj tartufa u svetu i Srbiji
Marina Katanić (marinakatanic44@gmail.com), Miroslav Marković , Predrag Pap , Milica Zlatković , Saša Pekeč ,  Branislav Kovačević
Topola, 199/200, 177-192, 2017
15. Uticaj suše i oporavka na parametre razmene gasova kod populacija hrasta lužnjaka gajenih u polu-kontrolisanim uslovima
Marina Bojović (mimatopic@gmail.com), Nataša Nikolić , Milan Borišev , Slobodanka Pajević , Rita Horák , Lazar Pavlović ,  Erna Vaštag
Topola, 199/200, 194-207, 2017