Institut poseduje sledeće laboratorije:

  • Semenska laboratorija
  • Laboratorija za ispitivanje svojstava drveta
  • Entomološka laboratorija
  • Fitopatološka laboratorija
  • Pedološka laboratorija
  • Laboratorija za mikropropagaciju
  • Laboratorija za molekularna istraživanja
  • Laboratrija za dendrohronologiju