Topola
2017, br. 199-200, str. 55-76

Pregledni rad
UDK/DOI: 582.47:632(497.11)

Botryosphaeriaceae-prouzrokovači raka i vaskularnog sušenja četinarskog drveća i žbunja u urbanim sredinama u SrbijiMilica Zlatković 1


1 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

e-mail: milica.zlatkovic@uns.ac.rs

Sažetak

Tokom poslednje decenije, u urbanim sredinama u Srbiji zapaženo je intenzivno sušenje i mortalitet različitih četinarskih vrsta drveća i žbunja. Simptomi bolesti su tipični za one koje izazivaju prouzrokovači raka i vaskularnog sušenja i uključuju pojavu smolavih nekrotičnih lezija i rak rana, pojavu pukotina u kori, obilni izliv smole na stablu, granama i četinama, sušenje stabala sa vrha, sušenje pojedinačnih grana ili grupe grana sa vrha i crvenkasto-smeđu ili plavičastu diskoloraciju drveta na poprečnom ili uzdužnom preseku. Ovi simptomi praćeni su crvenilom i posmeđivanjem listova ili opadanjem četina, a često i pojavom brojnih plodonosnih tela-piknida u kori inficiranog tkiva. Smatra se da su uzrok sušenja sve češće ekstremne vremenske prilike, određeni postupci gazdovanja stablima u urbanim sredinama i oportunističke infekcije prouzrokovane gljivama iz familije Botryosphaeriaceae (Ascomycota: Botryosphaeriales).Ključne reči: Botryosphaeriales, prouzrokovači raka stabla, prouzrokovači vaskularnog sušenja, patologija drveća u urbanim sredinama