Časopis TOPOLA (eng. POPLAR) je naučni časopis koji objavljuje recenzirane naučne i stručne radove, kao i priloge koji su sadržajno usmereni na probleme od značaja za šumarstvo, hortikulturu i zaštitu životne sredine. Radovi se klasifikuju na:

  • izvorne (originalne) naučne radove, koji sadrže prethodno nepublikovane rezultate izvornih eksperimentalnih istraživanja;

  • pregledne radove, koji sadrže analizu i raspravu o skupu, odnosno većoj celini naučnih rezultata (koji mogu biti prethodno publikovani) iz okvira teme;

  • prethodna saopštenja o rezultatima novih naučnih istraživanja;

  • stručne članke, koji sadrže nedovoljno naučno obrađene podatke, ali na osnovu kojih diskutuju konkretnu problematiku struke.

Časopis TOPOLA je osnovan 1957. godine, i od tada izlazi u dva broja godišnje. Radovi se objavljuju na srpskom ili engleskom jeziku.

Osnivač i izdavač časopisa TOPOLA je Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu.

Časopis se izdaje u štampanoj i elektronskoj formi.

 

ISSN (štampano izdanje): 0563-9034
ISSN (Online): 2620-1593

 

Glavni i odgovorni urednik

Prof.dr Saša Orlović

 

Glavni urednik

Dr Branislav Kovačević

 

Tehnički urednik

Dr Leopold Poljaković-Pajnik

 

Redakcioni odbor

Prof. dr Hojka Kraigher, Slovenian Forestry Institute (Ljubljana, Slovenija)

Dr Marjana Westergren, Slovenian Forestry Institute (Ljubljana, Slovenija)

Dr Ronald S. Zalesny Jr, USDA Forest Service, Northern Research Station, Institute for Applied Ecosystem Studies (Rajnlander, SAD)

Dr Károl Rédei, Hungarian Forest Research Institute (ERTI) (Šarvar, Mađarska)

Dr Evangelia Avramidou, Institute of Mediterranean Forest Ecosystems (Atina, Grčka)

Prof. dr Iancho Naidenov, Forest Protection Station (Sofija, Bugarska)

Dr Marko Stojanović, CzechGlobe - Global Change Research Center CAS (Brno, Češka Republika)

Dr Danijela Miljković, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ (Beograd, Srbija)

Dr Zoran Galić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Vladislava Galović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Verica Vasić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Siniša Andrašev, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Saša Pekeč, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Dejan B. Stojanović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Srđan Stojnić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Andrej Pilipović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Leopold Poljaković-Pajnik, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Bratislav Matović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Milica Zlatković, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Predrag Pap, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Miroslav Marković, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Milan Drekić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Dejan V. Stojanović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Marina Katanić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Marko Kebert, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)

Dr Mirjana Stevanov, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad, Srbija)