Časopis TOPOLA (eng. POPLAR) je naučni časopis koji objavljuje recenzirane naučne i stručne radove, kao i priloge koji su sadržajno usmereni na probleme od značaja za šumarstvo, hortikulturu i zaštitu životne sredine. Radovi se klasifikuju na:

  • izvorne (originalne) naučne radove, koji sadrže prethodno nepublikovane rezultate izvornih eksperimentalnih istraživanja;

  • pregledne radove, koji sadrže analizu i raspravu o skupu, odnosno većoj celini naučnih rezultata (koji mogu biti prethodno publikovani) iz okvira teme;

  • prethodna saopštenja o rezultatima novih naučnih istraživanja;

  • stručne članke, koji sadrže nedovoljno naučno obrađene podatke, ali na osnovu kojih diskutuju konkretnu problematiku struke.

Časopis TOPOLA je osnovan 1957. godine, i od tada izlazi u dva broja godišnje. Radovi se objavljuju na srpskom ili engleskom jeziku.

Osnivač i izdavač časopisa TOPOLA je Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu.

Časopis se izdaje u štampanoj i elektronskoj formi.

 

ISSN (štampano izdanje): 0563-9034
ISSN (Online): 2620-1593

 

Glavni i odgovorni urednik

Prof.dr Saša Orlović

 

Glavni urednik

Dr Branislav Kovačević

 

Tehnički urednik

Dr Leopold Poljaković-Pajnik

 

Redakcioni odbor

Dr Zoran Galić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Vladislava Galović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Verica Vasić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Siniša Andrašev, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Saša Pekeč, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Dejan B. Stojanović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Srđan Stojnić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Andrej Pilipović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Leopold Poljaković-Pajnik, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Bratislav Matović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Milica Zlatković, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Predrag Pap, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Miroslav Marković, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Milan Drekić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Dejan V. Stojanović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Marina Katanić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Marko Kebert, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Mirjana Stevanov, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Marko Stojanović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Dr Danijela Miljković, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd, Srbija

Prof.dr Hojka Kraigher, Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, Slovenija

Dr Marjana Westergren, Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, Slovenija

Prof.dr Iancho Naidenov, Forest Protection Station, Sofija, Bugarska

Dr Károl Rédei, Forest Research Institute (ERTI), Budimpešta, Mađarska

Dr Evangelia Avramidou, Institute of Mediterranean Forest Ecosystems, Atina, Grčka