Naziv: 
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva - Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Tip projekta: 
SARADNJA SA PRIVREDOM
Početna godina: 
2018
Završna godina: 
2018