Naziv: 
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva (Grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu)
Tip projekta: 
Saradnja sa privredom - nacionalni parkovi, gradovi i javna preduzeća
Početna godina: 
2018
Završna godina: 
2018