Ime: 
Igor
Prezime: 
Đukić
Naučno zvanje: 
stručni saradnik
Stručno zvanje: 
Master ekonomista
Oblasti: 
Ekonomika šumarstva