Naziv: 
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu - Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume"
Tip projekta: 
Saradnja sa privredom - Javno preduzeće "Vojvodinašume"
Početna godina: 
2018
Završna godina: 
2018