Институт за низијско шумарство и животну средину
Антона Чехова бр. 13д  
Нови Сад

                        
О Г Л А Ш А В А

Продају „дрвета у дубећем стању“ јавним прикупљањем понуда.
Позивају се сва заинтересована правна лица да доставе понуду за куповину „дрвета у дубећем стању ("на пању")“, у шуми Газдинске јединице „Каћка шума“, којом газдује Институт за низијско шумарство и животну средину.
Понуда се подноси за укупну планирану нето количину дрвета од 816 m3. 

Документацију за јавно прикупљање понуда заинтересована лица могу преузети у просторијама Института или на следећим линковима:

Оглас
Документација за понуду
Уговор о продаји дрвета

За детаљније информације заинтересована лица могу се обратити Институту.

Лице за контакт:
Зоран Новчић, маст.инж. шумарства
Тел. 021/540-385, Моб. 062/227-481

Datum: 
2024 02 09