Naziv: 
Rasprostranjenje, štetnost i mogućnost suzbijanja invanzivne vrste Corythucha arcuata u šumama hrasta lužnjaka
Tip projekta: 
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Početna godina: 
2016
Završna godina: 
2016