Zaključno sa 02.03.2020. godine, završen je evaluacioni proces pristiglih projektnih prijava u okviru javnog poziva PROMIS Fonda za nauku Republike Srbije.

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je u okviru pomenutog poziva aplicirao sa dve projektne prijave, koje su uspešno prošle oba kruga evaluacije, te na kraju prihvaćene za realizaciju, u više nego jakoj konkurenciji, koja je brojala gotovo 600 projekata.

Projekat "Understanding Quercus robur L. vitality loss using stable carbon isotopes ratio (δ13C), drought and remotely sensed indices and development of strategies for adaptation to changing climate conditions (TreeVita)", rukovodioca dr Dejana B. Stojanovića, ostvario je ukupno 89,96 poena, dok je projekat koji predvodi dr Marko Kebert: "Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur L.) trees (MYCOCLIMART)", ocenjen sa 87,81 poena.

Istraživačke timove projekata čine sledeći istraživači:

Projekat MYCOCLIMART

 • Dr Marko KEBERT
 • Dr Srđan STOJNIĆ
 • Dr Milica ZLATKOVIĆ
 • Dr Marina KATANIĆ
 • Dr Vanja VUKSANOVIĆ
 • Erna Vaštag, MSc

Projekat TreeVita

 • Dr Dejan B. STOJANOVIĆ
 • Dr Srđan STOJNIĆ
 • Dr Verica VASIĆ
 • Lazar KESIĆ, MSc
 • Saša KOSTIĆ, MSc
 • Prof. dr Saša ORLOVIĆ

Podsećanja radi, na javni poziv Fonda za nauku Republike Srbije, koji je bio otvoren od 21. juna do 02. septembra 2019. godine, prijavljeno je 585 projekata. U Prvi stepen evaluacije je prošlo 454 projekata, od čega je u Drugi stepen upućen 121 projekat.

Ukupno je 59 projekata odobreno za finansiranje, od čega je 26 iz oblasti prirodno-matematičkih nauka sa ukupnim budžetom od 3.975.707,57 evra, 11 iz tehničko-tehnoloških nauka sa ukupnim budžetom od 1.904.995,23 evra, 8 iz medicinskih nauka sa ukupnim budžetom od 1.357.705,36 evra, 9 iz biotehničkih sa ukupnim budžetom od 1.219.414, 51 evra i 5 iz društvenih i humanističkih, sa ukupnim budžetom od 506.340,75 evra. 

Među 59 odobrenih projekata za finansiranje se našlo 28 fakulteta i 31 institut, pri čemu je 40 naučnoistraživačkih organizacija iz Beograda, 17 iz Novog Sada i 2 iz Čačka. 

Najviše rangiran projekat je ocenjen sa 92,19 poena, dok poslednji odobren za finansiranje nosi 84,96 poena.

Listu odobrenih projekata možete videti na sledećem LINKU.

 

Datum: 
2020 03 02