Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Antona Čehova br. 13d  
Novi Sad

                        
O G L A Š A V A

Prodaju „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda.
Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica da dostave ponudu za kupovinu „drveta u dubećem stanju ("na panju")“, u šumi Gazdinske jedinice „Kaćka šuma“, kojom gazduje Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.
Ponuda se podnosi za ukupnu planiranu neto količinu drveta od 816 m3. 

Dokumentaciju za javno prikupljanje ponuda zainteresovana lica mogu preuzeti u prostorijama Instituta ili na sledećim linkovima:

Oglas
Dokumentacija za ponudu
Ugovor o prodaji drveta

Za detaljnije informacije zainteresovana lica mogu se obratiti Institutu.

Lice za kontakt:
Zoran Novčić, mast.inž. šumarstva
Tel. 021/540-385, Mob. 062/227-481

 

Datum: 
2024 02 09