Naziv: 
Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja u šumskim ekosistemima na teritoriji AP Vojvodine RS u 2018. godini na terenu u sistemskoj mreži 16x16 km i 4x4 km (nivo I) i sprovođenje intenzivnog monitoringa (Nivo II), a na stanicama koje se nalaze u gazdinskim jedinicama "Popovica-Majdan-Zmajevac" i "Branjevina"
Tip projekta: 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Početna godina: 
2013
Završna godina: 
2018