Naziv: 
Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja u šumskim ekosistemima na teritoriji AP Vojvodine RS u 2018. godini na terenu u sistemskoj mreži 16x16 km i 4x4 km (nivo I) i sprovođenje intenzivnog monitoringa (Nivo II), a na stanicama koje se nalaze u gazdinskim jedinicama“Popovica-Majdan-Zmajevac“ i Branjevina“
Tip projekta: 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA – UPRAVA ZA ŠUME
Početna godina: 
2013
Završna godina: 
2018