Naziv: 
Poslovi sprovođenja posebnog nadzora u šumskim rasadnicima, šumskim područjima i javnim površinama nad štetnim organizmima Dryocosmus kuriphilus, Anoplophora chinensis (Anoplohora malasiaca) i Anoplophora glabripennis, u skladu sa Programom mera za 2018. godinu
Tip projekta: 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja
Početna godina: 
2016
Završna godina: 
2018