Kada je 2010. godine izašao prvi broj časopisa „South-East European Forestry“ (SEEFOR), osnivači i izdavači časopisa su skromno najavili da se radi o novom regionalnom časopisu, čija misija jeste da se bavi problemima klasičnog i urbanog šumarstva u regionu jugo-istočne Evrope. Danas, 10 godina nakon izlaska prvog broja, sa pravom se može reći da je časopis uveliko prevazišao početna očekivanja, te zahvaljujući predanom i posvećenom radu uredništva, pokazao ozbiljnu tendenciju da se priključi porodici najboljih svetskih časopisa u oblasti šumarstva.

Tim povodom je 03.12.2019. godine u Jastrebarskom (Hrvatska) održan sastanak uredništva časopisa SEEFOR na kojem je razgovarano o budućnosti časopisa, kao i uvođenju novih članova u rad časopisa na mestima saradnika glavnog urednika (eng. co-editor in chief), urednika pojedinačnih naučnih oblasti (eng. subject editors) i tehničkih urednika. Na sastanku su takođe imenovani i novi članovi Upravnog odbora iz redova izdavača časopisa.

Nakon sastanka usledila je prigodna svečanost na kojoj su se prisutnima obratili predsednik Upravnog odbora časopisa, dr Sanja Perić i glavni urednik časopisa, dr Ivan Balenović, koji je ovom prilikom i predstavio šta je sve urađeno u prethodnom periodu, odnosno šta je potrebno uraditi u budućnosti, kako bi se časopis našao u društvu najboljih svetskih časopisa.

Sledeći sastanak uredništva časopisa SEEFOR planiran je da se održi početkom februara u Novom Sadu.

 

Datum: 
2019 12 03