Naziv: 
Bioekološka istraživanja hrasta kitnjaka u cilju održivog gazdovanja šumama u Nacionalnom parku "Fruška gora"
Tip projekta: 
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Početna godina: 
2016
Završna godina: 
2019