Naziv: 
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad
Tip projekta: 
SARADNJA SA PRIVREDOM
Početna godina: 
2018
Završna godina: 
2018