U sklopu programa jačanja saradnje između šumarskih sektora Austrije i Srbije, u cilju borbe sa klimatskim promenama, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu imao je privilegiju da u svojim prostorijama ugosti austrijsku delegaciju, predvođenu atašeom Saveznog ministarstva za poljoprivredu, regione i turizma pri Austrijskoj Ambasadi u Beogradu Dr Christian Brawenz, a koju su još činili: Dr Silvio Schüler, Dr Marcela van Loo, DI Markus Hoyos i DI Stefan Wukowitsch.

Tokom posete, delegacija iz Austrije imala je priliku da se upozna sa najnovijim istraživanjima koja se sprovode u institutu, a koja su usmerena ka modeliranju uticaja klimatskih promena na šumske ekosisteme u Srbiji, proceni uticaja biotičkog i abiotičkog stresa na drveće, selekciji odgovarajućih vrsta i provenijencija za sadnju u šumskim i urbanim ekosistemima, kao i da obiđu moderno opremljene laboratorije instituta, te se dodatno upoznaju sa kapacitetima i ostvarenim rezultatima istraživača instituta.

Tokom bilateralnog sastanka naglašena je potreba za bližom saradnjom Austrije i Srbije u cilju ublažavanja negativnog uticaja klimatskih promena na šumske ekosisteme u dve zemlje. Kako je istaknuto, klimatske promene danas predstavljaju najveći izazov za šumarstvo u čitavoj Evropi, što nužno nameće potrebu zaintenzivnijom međunarodnom saradnjom na kreiranju mera za njihovo uvlažavanje i unapređenje adaptibilnosti šumskih ekosistema.

 

Datum: 
2022 07 26