Name: 
Branislav
Surname: 
Kovačević
Scientific title: 
naučni savetnik
Professional title: 
dipl. ing. agronomije
Fields of research: 
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća
Agrošumarstvo
Semenarstvo i rasadničarstvo
Šumski genetički resursi