Dana 28.03.2023. godine, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu posetile su kolege sa Fakulteta inženjerstva i primenjenih tehnologija iz Temišvara u okviru Erazmus + programa mobilnosti naučnog osoblja. U poseti su bili: dekan fakulteta, prof.dr Camen Dorin – Dumitru, kao i profesori: prof.dr Velicevici Giancarla, prof.dr Moatăr Maria Mihaela, prof.dr Petru Ioan Dragomir, prof.dr Ciulca Elena Adriana i prof.dr Ciulca Sorin. 

Kolegama iz Rumunije obratio se direktor Instituta, prof.dr Saša Orlović, kao i nekoliko istraživača, koji su ovom prilikom predstavili rezultate svojih istraživanja. Tokom posete, kolege iz Temišvara imale su priliku da obiđu moderno opremljene laboratorije i upoznaju se sa istraživačkim kapacitetima instituta. Takođe, tokom sastanka, razmatrana je mogućnost zajedničkog apliciranja na međunarodne projekte.

 

Datum: 
2023 03 28