Na inicijativu Pokrajinske Vlade, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Razvojnom agencijom Vojvodine i Privrednom komorom Vojvodine, 6. decembra je u Master centru Novosadskog sajma održana, druga po redu, Sajamska manifestacija „Nauka za privredu“. Centralna tema ovogodišnjeg Sajma bila je hrana, koja je sagledana iz četiri perspektive: 1) tehnologija, kvalitet i bezbednost, 2) informacione tehnologije i automatizacija, 3) ishrana, fizička aktivnost i zdravlje, i 4) konsalting, obuka i dizajn.

Ovogodišnji Sajam je okupio najznačajnije fakultete, naučnoistraživačke institute i centre Univerziteta u Novom Sadu, i šire, koji su firmama i kompanijama ponudili rešenja usmerena ka unapređenju proizvodnje i plasmana proizvoda i usluga, razvoju novih proizvoda i tehnologija, kao i poboljšanju konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu.

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je potencijal za saradnju sa privredom predstavio putem organizovanog štanda, predavanja koje je prof. dr Saša Orlović održao na temu: „Transfer znanja u privredu kroz osnivanje start up preduzeća”, kao i tokom panel-diskusije na temu "Konsalting - obuka - dizajn", u kojoj je učestvovao Igor Đukić, mast.ekon.

 

Datum: 
2018 12 06