U cilju promocije obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u Republici Srbiji, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu učestvovao je na 14. Međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“, koji je održan od 7. do 9. marta na Novosadskom sajmu. 

Ovim povodom, posetiocima su prezentovane aktivnosti i rezultati Instituta na poljima naučno-istraživačkog rada i obrazovanja studenata na doktorskim studijama, kao i aktivnosti i iskustva u oblastima međunarodne saradnji i transfera znanja iz nauke u privredu.

Takođe, posetiocima su predstavljeni i međunarodni projekti u kojima Institut učestvuje: IPA Cross-border cooperation Hungary-Serbia: A new approach in rural ethno- and ecotourism: capacity and competence development (AREeCcDev), IPA Cross-border cooperation Hungary-Serbia: Natural selfness (NATESS), kao i Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve (REFOCuS), koji se realizuje u okviru Danube Interreg transnacionalnog programa.

 

Datum: 
2019 03 07