U periodu od 17. do 20. septembra 2018. godine na Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, održan je sastanak radne grupe za reviziju politike pesticida u sertifikovanim šumama (FSC Pesticides Policy Working Group 4th face to face meeting).

Na sastanku se raspravljalo o novoj politici koja će biti lansirana krajem godine, a koja će biti mnogo fleksibilnija u odnosu na dosadašnju politiku primene pesticida u FSC šumama.

Prilikom posete, članovi radne grupe su imali priliku da obiđu zasade topola, obnovu šuma hrasta lužnjaka u ŠG Sremska Mitrovica, ŠU Morović i ŠU Višnjićevo i upoznaju se sa problemima koji prate obnovu hrastovih šuma i podizanje zasada topola.

Radnu grupu za reviziju politike čine:

Wade Cachagee – Kanada
Debbie Muir – Južna Afrika
Rina Guadagnini – UK
Doralice Ortiz – Kolumbija
Jonas Felipe Salvador – Brazil
Colin Maunder – Novi Zeland
Melanie (Lain) Dare – Australija
Verica Vasić – Srbija
 

 

Datum: 
2018 09 17