Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je od 01. - 05.10.2018. godine imao čast da bude domaćin i organizator 15th International Phytotechnology Conference u okviru koje je održana posebna sesija pod nazivom How to Advance Forestry for Future Generations, čime je obeležena 60. godišnjica od osnivanja Instituta.

Zahvaljujući ovim događajima, Novi Sad je u toku 5 dana posetilo više od 250 naučnika iz 26 zemalja sveta, sa 5 kontinenata, koji su svojim učešćem doprineli predstavljanju najnovijih rezultata istraživanja u šumarstvu.

Pozdravne reči uz obeležavanje 60 godina Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, učesnicima konferencije uputio je Prof. dr Saša Orlović, direktor Instituta, koji je prezentovao aktivnosti instituta u oblasti naučnog rada, međunarodne saradnje sa naučnim ustanovama iz Evrope i sveta, kao i saradnje sa privrednim subjektima u Republici Srbiji i regionu.

Nakon obraćanja Prof. dr Saše Orlovića, pozdravne reči učesnicima konferencije uputili su:

 • G-din. Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • Prof. dr Dušica Rakić, zamenica Pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Prof. dr Stevan Stankovski, prorektor Univerziteta u Novom Sadu
 • Prof. dr Mirza Dautbašić, dekan Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. dr Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
 • Dr Ronald Zalesny (Institute for Applied Ecosystem Studies, USA; International Union for Forest Research Organistion IUFRO)
 • Prof. dr Vasilije Isajev (Institut za šumarstvo, Beograd)

Čast da svečano otvori konferenciju pripala je Dr Vuku Radojeviću, Pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Pre samog otvaranja konferencije uručene su zahvalnice istaknutim pojedincima, ministarstvima, sekretarijatima i preduzećima, koji su dali značajan doprinos razvoju Instituta: 

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 • Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije - Uprava za šume
 • Pokrajinski sekretarijat za finansije
 • Grad Novi Sad, Gradska Uprava za komunalne poslove
 • Univerzitet u Novom Sadu
 • Međunarodno društvo za fitotehnologije
 • Slovenian Forestry Institute
 • Forest Research Institute, Sofia
 • Croatian Forest Research Institute
 • National Agricultural Research and Innovation Centre, Forest Research Institute
 • Institut za šumarstvo, Beograd
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
 • Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Šumarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 • Šumarski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno
 • Sant’Anna School of Advanced Studies-Pisa
 • International Union of Forest Research Organizations (IUFRO)
 • Al and Iv Forest Consult ltd. Sofia
 • JP „Vojvodinašume“
 • JP „Srbijašume“
 • JP „Šume Republike Srpske“
 • JP Nacionalni park „Tara“
 • JP Nacionalni park „Đerdap“
 • JP Nacionalni park „Fruška gora“
 • JP Nacionalni park „Kopaonik“
 • JP „Vode Vojvodine“
 • JP „Kikinda“
 • Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije
 • Mikološko-Gljivarski Savez Srbije
 • Prof. dr Hojka Kraigher (Slovenian Forestry Institute, Slovenia)
 • Acad. Prof. dr Michael Marek (CzechGlobe, Czech Republic)
 • Acad. Prof. dr Alexander Alexandrov (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria)
 • Dr Attila Borovics (National Agricultural Research and Innovation Centre Forest Research Institute, Hungary)
 • Dr Luca Sebastiani (Sant’Anna School of Advanced Studies-Pisa, Italy)
 • Prof. dr Vasilije Isajev (Institute of Forestry, Belgrade)
 • Prof. dr Borivoj Krstić
 • Dr Jovan Marković

Tokom konferencije predavanja po pozivu su održali priznati svetski stručnjaka iz oblasti šumarstva, među kojima su bili:

 • Acad. Prof. dr Michael Marek (CzechGlobe)
 • Dr Luca Sebastiani (Sant’Anna School of Advanced Studies-Pisa)
 • Dr Ronald S. Zalesny (USDA Forest Service)
 • Prof. dr Hojka Kraigher (Slovenian Forestry Institute)
 • Prof. dr Ratko Ristić (University of Belgrade, Faculty of Forestry)
 • Acad. Prof. dr Alexander Alexandrov (Bulgarian Academy of Sciences)
 • Dr Miglena Zhiyanski (Bulgarian Academy of Sciences)
 • Prof. dr Gheorghe Florian Borlea (Banat University of Agricultural Science and Veterinary Medicine)
 • Prof. dr Milan Mataruga (University of Banja Luka, Faculty of Forestry)
 • Prof. dr Filippos Arvanopoulos (Aristotel University of Thessaloniki)
 • Prof. dr Vasilije Isajev (Institute of Forestry, Belgrade)

 

Datum: 
2018 10 02